24 Ιουν 2017

H «Τρωική Συλλογή της Σοφίας Σλήμαν» στο Αρχαιολογικό Μουσείο

η Σοφία Σλήμαν με κοσμήματα
από τον «θησαυρό του Πριάμου»
Ευρήματα από τις ανασκαφές του ζεύγους Σλήμαν στην Τροία

Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών. Κάθε δύο μήνες ένα αντικείμενο παρουσιάζεται στους επισκέπτες για πρώτη φορά και ξεδιπλώνει την αφήγηση της άγνωστης ιστορίας του. Μετά από 14 θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται «την Τρωική Συλλογή της Σοφίας Σλήμαν». Πρόκειται για πήλινα αγγεία, εργαλεία, μικροευρήματα και μαρμάρινα ειδώλια, που βρέθηκαν στις ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν στην Τροία τη δεκαετία του 1870 και δωρήθηκαν μετά το θάνατό του από τη Σοφία Σλήμαν, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.


Η «Τρωική Συλλογή της Σοφίας Σλήμαν» παρουσιάζεται στην «αίθουσα του βωμού» για να ως και την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017. Στις 14, 16 και 23 Ιουλίου, ώρα 13.00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για την ανακάλυψη της Τροίας, τον «θησαυρό του Πριάμου» και τις περιπέτειες της Τρωικής Συλλογής του Ερρίκου και της Σοφίας Σλήμαν, που βρίσκεται μοιρασμένη σε μεγάλα Μουσεία του κόσμου. 

Άποψη του λόφου Hissarlik στην Τρωάδα

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44η αφίσα του "Αθέατου Μουσείου"

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού